Monday, April 06, 2009

Türkmen ýaýlasy festiwaly - توركمن يايلاسي فستيوالي

Dünýäniń çar tarapynda ýaşaýan türkmenleriń wekilleri duşuşdy
Türkmenistan, dünýäniń çar tarapynda ýaşaýan türkmenleriń wekillerini duşuşdyrdy.
Türkmen maşgalalarynyń gatnaşmagynda türkmen ýaýlasy atly festiwal, düýn paýtagt Aşgabadyń golaýynda başlady.
Festiwalda, Türkmenistanyń Döwlet baştutany Gurbanguly Berdimuhamedowyń gutlag ýüzlenmesi okaldy.
Şol bir wagtda, Dünýä Türkmenleriniń Gumanitar Birleşiginiń başlygy bolan Berdimuhamedow, 5 müń ýyllyk geçmişi bolan türkmen medeniýetiniń we taryhynyń, dünýä tanadylmagyny maksat edinýändiklerini nygtady.


*******
Festiwalda, Türkiýä, Kyrykkaleniń Karakeçili sebitinden giden türkmen maşgalalar wekilçilik edýär.
Türkiýeli, Owganystanly, Täjigistanly, Eýranly, Özbegistanly we Türkmenistanly türkmen maşgalalar, festiwalyń çäginde hepdäniń ahyryna çenli türkmen obasyndaky çadyrlarda ýaşar.