Sunday, October 17, 2010

Iranda türkmen adlaryna rugsat berildi - ایراندا ترکمن آدلارئنا رخصت بریلدی

Owganystanda türkmen arab-pars elipbiýy döredildi
Eýranyň Prezidenti Mahmud Ahmadinejad geçen hepde Gülustan welaýatyna resmi sapar bilen bardy. Mundan soňra welaýatyň ýolbaşçylary Eýranda ýaşaýan Turkmenleriň
öz çagalaryna Türkmen atlaryny dakmagy barada ýörite kitap çap ediljekdigini habar berdiler.Ýerli Turkmenler bu çärelery gowy garşy aldylar diýp Germanýanyň paýtagty Berlinde ýaşaýan Turkmensahraly bilermen Ýusup Kor aýtýar. Diňlemek uchin shu ashakdaky belgining ustune klik eding!