Tuesday, March 04, 2008

KERKÜK TÜRKLÜĞÜ VE IRAK’TAKİ SON GELİŞMELER PANELİ 1- Google T.V. Haberler-Click


GÜNCEL : TÜRK DÜNYƏSİNİN HABARLARY

Avrupa'da Türk Dü‏manl‎ً‎
04.03.2008 15:39:21
Avusturya'da ‎rkç‎lar, camiye benzin döküp yakmak istedi, Yunanistan'da Türk imam dövüldü,

Türkmenistan'da Ba‏savc‎ Og‏ukov Görevinden Al‎nd‎
04.03.2008 15:24:26
Devlet Ba‏kan‎ Gurbanguli Berdimuhamedov, Türkmenistan Ba‏savc‎s‎ Muhammetguli Og‏ukov'u

Muhalefet ulusal kurultay düzenleyecek
04.03.2008 15:23:03
K‎rg‎zistan’da ‘Adalet için’ muhalefet hareketi, Koordinasyon Kurulu taraf‎ndan düzenlenen

Türkiye فle Azerbaycan Anla‏maya Varmal‎, Bu Konuyu Sonuçland‎rmal‎'
04.03.2008 15:22:04
ABD D‎‏i‏leri Bakanl‎ً‎ Müste‏ar Yard‎mc‎s‎ Matthew Bryza, ''(Nabuccu projesi konusunda) Türkiye

Türkistan’a Uzanmada فleti‏imin Önemi Ve Durumumuz
04.03.2008 15:20:17
Dünyada kitlelerle ileti‏im kurma konusu giderek daha bilimselle‏iyor. Özellikle ülkeler ulusal

Ermeni Güçlerinin Ate‏kes فhlalinde فki Azeri Asker Öldü
04.03.2008 15:16:58
Önemli kesimi Azerbaycan'‎n Ermeni i‏gali alt‎nda bulunan topraklar‎nda, Azeri-Ermeni cephe

Türkmenistan Ba‏bakan Yard‎mc‎s‎ Saparaliyev Bakü'ye Gidiyor
04.03.2008 15:15:21
Türkmenistan Ba‏bakan Yard‎mc‎s‎ H‎d‎r Saparaliyev, Hazar Denizi'ndeki baz‎ petrol

Göteborg'daki Türk Aile Derneًi 2008 Y‎l‎ Kongresini Yapt‎
04.03.2008 15:13:23
فsveç'in Göteborg kentinde faaliyet gösteren Türk Aile Derneًi, 2008 y‎l‎ olaًan genel kurulunu

Aliyev, Rusya'n‎n Yeni Devlet Ba‏kan‎ Medvedev'i Tebrik Etti
04.03.2008 15:12:21
Azerbaycan Cumhurba‏kan‎ فlham Aliyev, Rusya seçimlerinde galip gelen Rusya'n‎n yeni ba‏kan‎

Medvedev'e فlk Kutlama Astana'dan
04.03.2008 15:11:19
Rusya'da yap‎lan cumhurba‏kanl‎ً‎ seçimlerini oylar‎n yüzde 70'ni alan devlet ba‏kan‎ aday

'ABD, Güney K‎br‎s'a Türkçe Bilen Büyükelçi Atayacak'
04.03.2008 15:09:16
Güney K‎br‎s Rum Kesimi'nde Dimitris Hristofyas'‎n ba‏kanl‎k seçimlerini kazanmas‎ndan sonra

Talat, BM Genel Sekreteri K‎br‎s Özel Temsilcisi Möller ile فkinci Kez Görü‏tü
04.03.2008 15:07:13
KKTC Cumhurba‏kan‎ Mehmet Ali Talat, BM Genel Sekreteri ve BM K‎br‎s Misyon قefi Michael

Borç Mutabakat‎ Saًland‎
04.03.2008 15:05:43
Azerbaycan'‎n Türkmenistan'a olan toplam borcunun 44 milyon 800 bin dolar olduًu bildirildi.

فskeçe Milletvekili Çetin Mandac‎ فskeçe Belediyesinde E‏itlik Listesini Ziyaret Etti
04.03.2008 15:00:28
15 قubat Cuma günü Milletvekili Çetin Mandac‎ فskeçe Belediyesinde E‏itlik Listesi Merkezini

Makedonya'da Türk eserleri
04.03.2008 14:58:07
Balkanlarda son y‎llarda en dengeli demokrasisi ile dikkat çeken Makedonya ayn‎ zamanda

Azerbaycan Ermenistan’daki olaylardan endi‏eli
04.03.2008 14:55:30
Azerbaycan Ermenistan’daki olaylar‎n Daًl‎k Karabaً görü‏melerini olumsuz etkilemesinden

Osmanl‎ فmparatorluًu' na فndirilen Son Darbe
04.03.2008 14:54:31
Los Angeles'ta düzenlenen konferansta konu‏an Fikret Yegül i‏gal alt‎ndaki Osmanl‎'dan

No comments:

Post a Comment