Tuesday, March 24, 2009

Keçetelpek - كــچــه تـلـپـك

”OZALKYLARA” BIR SORAG!Kinaýa

Ozalky ministr, ozalky gerçek,
Ozal güne ýakman öz depäñizi,
Siz-how, näçe wagt mazamlap gezjek,
Utanman, ozalky wezipäñizi?

“Ozalky deputat” – syn ediñ gelip!
Ozalky barmak hem ozalky dyrnak!
Aýyp dälmi, bäş gün deputat bolup,
Soñra galan ömrüñ öwünip ýörmek?!

Uçup bilmese-de gögi gulaçlap,
Gara gargalaryñ pes däldir päli.
Türkmenbaşyñ beren emelin buşlap,
Agzyñyz dolduryp, ýañrañ bakaly!

Magşar güni bar hemmäniñ başynda,
Şoñ üçin bu sorag görülmez aýyp.
Aýdyñ, ýazmalymy mazar daşynda,
Ölüp, gömülseñiz, ”ozalky” diýip?

No comments:

Post a Comment