Thursday, December 20, 2018

İRAN’DA FEDERALİZİM TARTIŞMALARI- MANAS ÇAMLI

Fedralism

Tebriz Araştırmaları Enstitüsü:
İran’ın son yüz yıl siyasî tarihi incelendiğinde, Türk Kacar imparatorluğunun darbeyle yıkılışının ardından İran Meşrutiyet Devriminin elde ettiği tüm başarıların Pehlevi rejimi tarafından askıya alındığı ve Meşrutiyet kazanımlarının başında gelen İran’ın ilk anayasasının rafa kaldırılarak, yanlış temellere oturtulan merkeziyetçi bir sistemin kurulduğu görülmektedir. İran siyasî coğrafyasında etnik, dilsel, kültürel ve hatta dinsel ve mezhepsel çeşitliliği gözardı edilerek, bir zamanlar Kacar devletinin en alt kademesinden sadrazamlığa yükselen,daha sonra Şahlığına ilan eden Rıza Mirpenç’in eliyle aşırı Fars milliyetçiliğine dayalı bir sistemin temeli böylece atılmış oldu. İran’ın geleneksel federal yapısına, Meşrutiyet anayasasında öngörülen ve hatta yürürlüğe giren Eyalet ve Vilayet Encümenleri kanununa aykırı olarak, Pehlevi şahlığının ilk döneminde temeli atılan ve düşe kalka yürüyen merkeziyetçi anlayış,Rıza Şah’ın İngilizlerin eliyle devrilip oğlu Mehmet Rıza’nın hâkimiyete getirilmesiyle düzenli bir hal alarak günümüze kadar devam etti ve etmektedir.

Monday, August 20, 2018

GURBAN BAÝRAM Gutlagy-Happy KURBAN BAÝRAM - تبریکات عید قربان–قوربان بایرام قوتلاغی

قوربان بایرامی بارچانگئزا قوتلی بولسئن!
HAPPY KURBAN BAÝRAM CELEBRATE OF MUSLIMS!
GURBAN BAÝRAMY BARÇAŇYZA GUTLY BOLSYN!
С НАСТУПАЮЩИМ КУРБАН БАЙРАМА!
****************
*******
تورکمنچه: یتیپ گلیأن قوربان بایرامئنی بارچانگئزا قوتلاماق بیلن، سیزه و ایچری ماشغالا اوجاغئنگئزا جان ساغلئق و آغزئ بیرلیک هم آلئپ باریان مقصاتلی ایشلرینگیزده اوستونلیک آرزو ادیأریس!
Türkmençe: Ýetip gel‎‎ýän Gurban baýramyny barçaňyza gutlamak bilen, size we içeri-maşgala ojagyňyza jan saglyk we alyp barýan maksatly işleriňizde üstünlik hemra bolsyn!
فارسی: فرا رسیدن عید قربان را ضمن تبریک، به شما و کانون گرم خانواده تان، آرزوی سلامتی و اتّحاد، همچنین فعالیتهای روزمره تان با پیروزی همراه گردد.
Русский: Приход Ид аль-Адха привет Вам и Вашей любящей семье, крепкого здоровья, и единство, а также в повседневной деятельности, и вы выиграете.
بِلُّغَط اِلعَرَبیّه:  وصول عيد الأضحى تحيات لك ولعائلتك المحبة، والصحة الجيدة، والوحدة، فضلا عن الأنشطة اليومية الخاصة بك يمكن أن تترافق مع النجاح.

English: The arrival of Eid al-Adha greetings to you and your loving family, good health, and unity, as well as the activities of daily life and you will win.
Toronto - Hojanepes News- تورنتو - خوجه نفس نیوز

Saturday, June 23, 2018

Mähri Goçowanyň ýerine ýetirmeginde --- Söýgim Hoş Indi


قوچ وا مأهری - سؤیگیم خوش ایندیدولوپدئنگ غوجاغئنگا، (سانگا گل بولوپ،2)
سؤیأن دیدینگ، سویأن دیدیم یئلغئرئپ،
 یؤنه یالان سؤیگأ، (یوٚرگ کوٚل بولوپ، 2 بار)
 سولان گوٚله دؤنئن، سؤیگیم خوش ایندی،
 چکیم:
(دییپدینگ اون یدأ یئتسئم منینگکی،
 دییپدیم اون یدأ یئتسئم سنینگکی،)
 اگر آجال آلئپ اؤلسئم یئرینگکی،
 {آییت سن بی وفا (بولدونگ کیمینگکی، 2) 
بو یولدا یالنگئز من، سؤیگیم خوش ایندی.}2 بار 

Tuesday, May 29, 2018

На 98-м году жизни умерла народная артистка СССР Мая Кулиева

Archive Photo-bank - artist of the USSR,
the singer Maya Kulieva

АШХАБАД, 1 мая — РИА Новости. В Ашхабаде на 98-м году жизни скончалась народная артистка СССР, первая в истории Туркменистана исполнительница оперных партий европейских произведений Мая Кулиева. Об этом написала русскоязычная газета "Нейтральный Туркменистан".
Мая Кулиева училась в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и получила специальность певицы оперного театра. В 1941 году стала артисткой Туркменского государственного академического театра оперы и балета имени Махтумкули. Затем работала оперной солисткой, главным режиссером и режиссером-постановщиком этого же театра.
В 1943 году Кулиевой присвоили звание заслуженной артистки Туркменской ССР, в 1952 году — народной артистки Туркменской ССР, а в 1955 году она стала народной артисткой СССР.

Monday, May 14, 2018

İran’da Kim Neyin Kavgasını Veriyor?- Babek Şahit

İran’da Kim Neyin Kavgasını Veriyor?

ANKARA - Babek Şahit- Tebriz Araştırmaları Enstitüsü İran Uzmanı: 
.. 1978’de İran’da beklenmeyen bir şekilde protestoların patlak vermesi üzerine ABD, soğuk savaş uzmanı Robert Jervis’ten İran’daki olaylarla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlamasını istemiştir. Jervis’in CIA, ABD konsoloslukları ve büyükelçiliklerinin İran’daki protestolarla ilgili bütün raporlarını inceledikten sonra hazırladığı rapor; dönemin ABD başkanına sunulmuştur. 2010’da Robert Jervis, İran Devrimi ve ABD’nin Irak saldırısıyla ilgili “İstihbarat Neden Başarısızlığa Uğrar; İran Devrimi ve Irak Savaşından Dersler” (Why Intelligence Fails; Lessons From The Iranian Revolution and Iraq War) adlı kitabını yayınlatmıştır. Jervis’in bu kitapta özellikle vurgu yaptığı nokta; ABD’nin İran’daki İslamcı hareketin, cihatçı grupların eline düşebileceğini ön görememesi ve yalnız SSCB’nin İran’daki nüfuzunu azaltmak için İslamcılara destek vermesi olmuştur. Jervis’e göre ABD devleti, İran’daki cihatçı grupların devrimden sonra devlet idaresinde rol alabileceklerini tahmin etmemiş, devrimin gerçekleşmesi halinde ABD’ye yakın Mehdi Bazergan ve Azatlık Hareketi gibi liberal İslamcıların İran’a hakim olacaklarını ve böylece SSCB yayılmacılığının engelleneceğini düşünmüştür.

Tuesday, April 24, 2018

A piece of the book "The poems were written in captivity"

اشعار نوشته شده در اسارت
The poems were written in captivity

Toronto - Dr. H. OWNUK:- A piece of the book "The poems were written in captivity" an English - The incidents and events that have occurred in the prison for the Yakhshi Muhammed are full of tragedy and overflowing with sadness and sorrow. One of the heaviest events that happened to him, losing his father was in jail. Someone who is in a period sitting on the seat of Khani's level, and he was greeted with a unique, gloriously glorified. He relying on the support of the Russian king and had opened a big front to against a large government like Iran. The father, who would have been welcomed in Baku and Tbilisi with official admiration and with the greatest exception, comes and comes and come on!!!... Today in here; to be witnessed and to see his death in Tbilisi prison, With the loss of his eyes, has fallen out of hand, for Yakhshi-Mohammad, who had the newly-reached to full young time, the disaster was very painful and heavy. The tolerance of imprisonment and torture suffered as a result of his father's death in prison would've to burn his body and soul.
These incidents and emotions are reflected as warp-and-woof textured in his poems. The lines that have been written frequently reminded of his father's death, is written with dissatisfaction with his relatives or kin-folk, or with a mournful sigh, pessimistic or that you are very engrossed. The waiting, limitlessness in imprisonment together with his father for the presence of the Qadir Ma'med, with to sew the eyes to the doors. Finally, the presence of Qadir Ma'med to the Tbilisi with three of the be asked children after the death of Kyat Khan has been expressed and this relationship would be linked to logical (منطقی) advise by giving "paternal advice" of the Yakhshi Mohammed to for his twin children has looping has continued.

Saturday, January 27, 2018

Шифр специальности: 07.00.02 Отечественная история

Шифр специальности:
07.00.02 Отечественная история
ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ВАК) 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации
Формула специальности:
Содержанием специальности «Отечественная история» является изучение прошлого государства и народов России. Объект изучения отечественной истории – деятельность государства и общества, народов страны во всех сферах жизни на различных этапах исторического развития. Задача отечественной истории – поиск и оценка исторических источников, изучение и анализ всей совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни.
Области исследований:
1. Научная периодизация истории России.
2. Предпосылки формирования, основные этапы и особенности развития российской государственности.

Wednesday, January 24, 2018

(Столетие самооценки) - Судьба семьи Кият-Хана Йомудский до конца двадцатого века

Полковник Аннамухаммед
Карашхан Йомудский (1829-1886).

Судьба семьи, которая оживляет ее взлеты и падения из глубин событий истории, как кричая из прошлого!

 Туркменский дом просвещения:

С первых дней советской власти Туркменская республика, которая входила тогда в состав России, стала получать от русских, украинцев, белорусов кредиты, семена, сельскохозяйственные машины, оборудование и квалифицированные кадры. Однако вскоре стало ясно, что Туркмения остро нуждается и в собственных специалистах, способных поднять республику.
Это были очень тяжелые годы. Грабежи, поджоги, разрушения, чинимые басмачами, приводили экономику, и без того разрушенную, в еще более плохое состояние. В водовороте событий оказался человек удивительной судьбы - Николай Николаевич Йомудский, получивший русское имя вместо туркменского Караш. Его дед Киятхан был вождем племени йомудов. Дети и внуки Киятхана состояли на царской службе. В октябре 1917 года полковник царской армии Н. Н. Йомудский перешел на сторону революции.
Целью своей жизни Н. Н. Йомудский всегда считал образование народа, его просвещение. Он был убежден в том, что грамотные люди очень скоро потребуются молодой республике. Ему хотелось скорее взяться за создание учебного заведения для туркменских ребят, но в республике была очень сложная обстановка. Тогда и возникла идея: вывезти группу ребят за границу, чтобы дать им образование.

Sunday, December 10, 2017

درگذشت بنیانگذار مطبوعات نوین و اوّلین ناشر ادبیات کلاسیک ترکمنصحرا تسلیّت باد

درگذشت شادروان حاجی مراد دوردی قاضی،
به همه اقوام و خویشان
تورنتو - د. خ. اونق:
... هرگز فراموش نمی کنم اوّلین روزهای ایّام انتشار اوّلین چاپ دیوان مختومقلی در تورکمنصحرا در سال 1347/ش.، آن روز از گنبدکاووس حاجی مراددوردی دائی (از اقوام گروه دائی) همراه با چند جلد از آن به منزل پدربزرگم (بابام-لار) به خوجه نفس آمد. در آن ایّام من حدود 12 ساله بودم و به دبستان می رفتم. حاجی مراد دوردی قاضی به دائی ام گفت: «- به حانجان یگن هم تورکمنچه خواندن را یاد بده!» …
تسلیّت درگذشت شادروان حاجی مراد دوردی قاضی، به همه اقوام و خویشان من در آن ایّام به کلاس سوّم دبستان می رفتم و معلم کلاس ما «یعقوب کر» برخلاف معلمین کم سواد سابق، باسواد و خوش ذوق بودند. در یکی از ساعات ورزش که هوا بارانی بود، در کلاس نشستیم و معلم از هر کدام از دانش آموزان یک آواز درخواست نمود. وقتی که نوبت به من رسید، آواز «گلزاردان آیرئلدیم» و «بویلارئنگا» را که از همان کتاب مراددوردی قاضی بکمک دائی ام یاد گرفته بودم، خواندم. … و مورد تشویق معلم قرار گرفتم. …