Tuesday, January 29, 2008

Türkmen Internet Ulgamynda

تازه دن یولا قویولدی!ه Türkmenkultur ترکمن کولتور سایتی
Eziz Türkmen ildeşler!
Bilşiňiz ýaly edebiyat-we-sungat sahypasy internet – tehnik meseleleri babatda dogry işläp bilmedi Şonuň üçin we ýene-de sahypa-da uly möçberde Türkmen halkynyň medeniýetini tanadmak üçin öňki sahypaň adyny www.turkmenkultur.com üýdgedip öz işini dowam etdirýär.
Türkmen kultur sahypasyna hoş gelip , Siziň ýardymlaryňyza omitly bolup , Hoş geldiňiz
aýdýarys.

No comments:

Post a Comment