Thursday, February 07, 2008

Türkmenistandan Habar - - - تـــرکــمـــنـــیــســــان دان خــبــر

Nowruz aýynyň 8-i täzeden zenanlar güni yglan edildi.
TurkmenPress 21 Türkmenbaşy, 2008 -06

Ýurdumyzda 2008-nji ýylda bellenip geçiljek baýramçylyklaryň we dabaralaryň günleri kesgitlendi.
Türkmenistanyň Mejlisiniň zähmet hakyndaky kanunlar kodeksine käbir üýtgetmeler girizmegi esasynda 8-nji Nowruz güni Halkara Zenanlar güni hökmünde belleniler.
Owalky kanun esasynda bugün türkmen alabaýlarynyň güni hökmünde bellenilýärdi.

No comments:

Post a Comment