Friday, February 15, 2008

Türkmenistan Hakda Genel Bilgiler


*Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığı 12 Aralık 1995 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilmiştir.
*Türkmenistan’da doğal gaz, elektrik, su ve sofra tuzu halka ücretsiz verilmektedir Yönetim Şekli
:

Başkanlık Sistemi Devlet başkanı: Kurbankulu BerdimuhammedovTürkmenistan başkanlık sistemi ile yönetilen, anayasasına göre, demokratik, laik bir hukuk devletidir. Tarafsızlık statüsü Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından onaylanmıştır. Halk Maslahatı milli iradenin en yüksek temsilcisi niteliğindedir. Başkan, Bakanlar, Milletvekilleri, Yüksek Mahkeme Başkanlar ve Savcıdan oluşmaktadır. Anayasa değişikliği,referandum, ülkenin ekonomik, sosyal ve politik gelişmesine yön verecek ana konulardatavsiyeleri tartışma ve karar alma yetkisine sahiptir. Türkmenistan'da yasama gücü, Devlet Başkanı ile birlikte 5 yıl için seçilen "Halk Maslahatı" ve "Meclis" tarafındanpaylaşılmaktadır. Meclis alt yasama organı niteliğinde olup, önemli kararlar daha sonra Halk Maslahatı'na sunulmaktadır. Halk Maslahatı'nda milletvekilleri, her ilden seçilen halk temsilcileri, üst yöneticiler, bakanlar kabinesi üyeleri ve yerel yöneticiler yer almaktadır. Halk Maslahatı kararları Meclis tarafından yasalaştırılır. Meclis, anayasanın hazırlanması ve değiştirilmesi, kanunların yasalaştırılması, parlamento ve başkanlık seçimlerinin tarihlerinin belirlenmesi, Devlet Başkanı Yardımcılarınca yürütülen faaliyetlerin onaylanması, bütçenin onaylanması hususlarında yetkilidir. 8 Devlet Başkanı Yardımcısı, 21 Bakan ve 7 Bakan yetkisine haiz Komite Başkanı vardır. Ülkede yargı gücü mahkemelere aittir. Yargı gücü, yüksek mahkeme, askeri mahkemeler ve kanunda gösterilen diğer mahkemeler tarafından kullanılır. Kanunları denetleme yetkisi Başsavcıya ve ona bağlı savcıya aittir. Başsavcı 5 yılda bir Devlet Başkanı tarafından atanır. ... دوامــــی - Dowamy
Web Resource: Efrasyap - افراسیاپ

No comments:

Post a Comment