Thursday, February 21, 2008

Halkara Ene dil gün, sylagyna çykalyng

Halkara Ene dil gün, sylagyna çykalyng
خلق آرا انه دیل گونی نینگ سیلاغینا چـئـقالینگ
Birleşen milletler gurama(UN)sining medeni bölimi bolan UNESCO dil we medeni hukukdan mahrum milletlering asimile bolip ýitip gitmeklerining öngüni almak üçin 1999-nji ýylda 21-nji fevral güni “ Halkara Ene dil güni “ diýip jar etdi.i
Dil we medeni hukuky depelenýän milletler, öz milli dilini hem medeniýetini gorap ösdürmek ýolunda zähmet çekmek bile ýogyna çykjak bolyp düzilýän şum planlary puça çykaryp biler.i
Biz, “gylyjyng gysa bolsa, bir ardym öngde dur“ diýen ata-baba sözini kabul edip, ähli türkmenleri “Halkara Ene dil güni “ horlamak ýolunda aktiv bolmaga we görilýän tädbir(çäre )lering kiming tarapyndan gurnalýanlygyna karamazdan, gatnaşmaga çagirmak bilen, ünsleri aşakdaky habara çekýäris.iBerlin şäherindäki Azerbaýjan kultur ojagy “Halkara Ene dil güni “ hormatlamak üçin, 22-nji Fewral güni ikisi türkmen 4 sany bilermen çagyryp konferansia geçirýär.i
Konferansiada çykyş etjek bilermenler şulardan ybarat:i
i- Hedayat Soltanzadeh(London), - Ak Welsapar (Stockholm),i
i- Abdolrahman Dieji (Ankara), we - Younes Shamli (Stockholm)i
Türkmen Halkynyng Medeni we Syyasy Ojagi
Alman we Kanada şahalary “ Halkara Ene Dil Güni Hormatlama Komiteti ”i
18- nji Fewral 2008 / 29 Bahman 1386

No comments:

Post a Comment