Thursday, December 12, 2013

Maya (Mamajan) Kuliva - Майя (Мамаджан) Кулиева- مایا (ماماجان) قلی وا

قهرمان ترکمنستان
مایا (ماماجان) قلی وا

الوان ییلدیز: بیوگرافی- قهرمان ملی ترکمنستان مایا (ماماجان) قلی وا متولد اول ماه مه سال ۱۹۲۰ در  بخش بوزمیین شهرستان پالتراتسکی جمهوری ترکستان شوروی سوسیالیستی قبل از تشکیل جمهوری ترکمنستان می باشد. این منطقه در حال حاضر (در دوره استقلال جمهوری ترکمنستان) با عنوان شهرک آبادان در شهرستان آلتین عاصئر
از منطقه استان آخال ترکمنستان شناخته میشود.
وی از جمله اولین خوانندگان  زنان ترکمن در اجرای اپرا به سبک سوپرانو می باشد. او با عنوان های هنرمند خلق جمهوری شوروی سوسیالیستی ترکمنستان همچنین در شمار هنرمند مردمی خلقهای اتحاد جماهیر شوروی در سال ‍۱۹۵۵ می باشد.

وی فعالیتهای هنری خود را از سال ۱۹۴۱ در تئاتر اپرا - بالت ترکمن در جمهوری نوبنیاد شوروی سوسیالیستی ترکمنستان سابق آغاز کرد.
اولین آثار هنری وی با عنوان نخستین مجری عملکرد احزاب به سبک اپرا - بالت های اروپايی در صحنه های تئاترترکمنستان می باشد.
جوایز و نشان های مایا قلی وا عبارنتند از: - عنوان قهرمان
ملی ترکمنستان، با جایزه ستاره (ماه) طلایی «آلتین آی» در سال۲۰۰۸، و «نشان افتخار» . ...

 ***********
Мая Кулива О времени своя жизна
Мая Кулива О времени О своя жизни
Мая Кулива О времени своя жизна

No comments:

Post a Comment