Friday, December 04, 2015

Bütin Türkmensahra bu gün matamda

Ýatan ýerleri ýagty bolsun!
Germany - Köln: Gynanç bilen bu ýyl Türkmensahradan Haj zyýaratyna giden ildeşlerimiziň uly
bir topary 24-nji September, penşenbe güni Arabistanyň Mina şäherçesinde bolan hadysada öz şirin janlaryny elden berip, pida boldular.
Biz bu agyr ýitginiň agysyny bütin Türkmensahra bilen paýlaşyp, gurban bolanlaryň ähli galanlaryna sabyr, kuwwat we uzak ömür dileýäris. ...

Ýatan ýerleri ýagty bolsun!
Türkmen Kultur Ojagynyň agzalary
Köln, 04.10.2015

No comments:

Post a Comment