Tuesday, May 24, 2016

6.Türkoloji Günü Ankara Üniversitesinde Geçirildi (Fotoğraflar)

6.Türkoloji Günü Ankara Üniversitesinde
Araz News: Fotoğrafli Rapor
Her yıl geleneksel olarak Mayıs ayının ilk haftasında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinde gerçekleşen “Türkçenin Varlığı İçin Türkoloji Günü” toplantısının altıncı yılı Salı günü bu üniversitede gerçekleşti. Toplantı Dil, Tarih, Coğrafya fakültesinin Farabi salonunda yapıldı. İstiklal marşı ve saygı duruşu ardından Rıza Heyet düzenleme kurulu başkanı sıfatıyla misafirler ve katılımcılara hoş geldin dedi. Rıza Heyet’ten sonra Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü başkanı Prof. Dr. Sema Barutçu Özönder bu tür toplantıların önemi hakkında konuştu. Toplantı iki oturumda gerçekleşti. İlk oturuma Prof. Dr Melek Erdem divan başkanlığı yaptı ve Dr. Babek Cavanşir, Dr. Alem Labib, Dr. Hangeldi Ownuk ve Ümit Şahin sunumlarını yaptılar. İkinci oturumda İsmet Kılıç, Büket Yalçın ve Babek Şahit tebliğlerini katılımcılara sundular.
Toplantı Türk Dünyasında şiirler ve Türk Dünyasından ezgiler dinletisiyle sona erdi.
6.Türkoloji Günü (1)
Ikinci oturşuk
6.Türkoloji Günü (2)
Salon içeri
6.Türkoloji Günü (4)
Dr. Muhammetriza Heýet-TAE-nin başkany
6.Türkoloji Günü (5)
Prof. Dr. Sema Barutçy-Ankara Üniýersitesinin başkany

No comments:

Post a Comment