Wednesday, June 18, 2008

“Jemile” ýetim galdy - جمیله یتیم غالـــدی

Dünýä belli gyrgyz yazyjy Çingiz Aýtmatow aradan çykdy. Ençeme romanlaryň awtory dünýä belli gyrgyz yazyjy Çingiz Aýtmatowyň aradan çykandygy habar berildi. Gyrgyzistan Döwlet Baştutanlygynyň metbugat sekretary Dosaly Esenaliýew Germaniýanyň Nünberg şäherinde bejergi alýan Aýtmatowyň ölümi bilen baglanşykly habaryň Döwlet Baştutany Kurmanbek Bakiýewe berlendigini mälim etdi.
Geçen günlerde hassahananyň renomasiýa bölüminde saklanan ýazyjynyň saglyk ýagdaýynyň erbetleşendigi habar berlipdi.
Aýtmatow 16-njy Maýda bir rus telewideniýesiniň dokumental film düşürülişi üçin Tatarystanyň paýtagty Kazana gidende böwregindäki ýarawsyzlyk sebäpli hassahana ýerleşdirilipdi. 79 ýaşyndaky gyrgyz ýazyjy 18-nji Maýda bolsa tiz kömek uçar bilen Germaniýa äkidilipdi. Ýazyjy Aýtmatow Gyrgyzistanyň Talas welaýatynyň Şeker obasynda 1928-nji ýylyň Bitaraplayk aýynyň 12-sine doglupdy. Gyrgyzistanda 2008-nji ýyly Çingiz Aýtmatow ýyly yglan edilipdi.