Monday, July 21, 2008

ODA ÝYKYLAN OTPARAZ! - Felýeton

Aşagabtda ile belli Köşk ýaranjañy Onjuk Musa tussag edilipdir. Indi Türkmenistanyñ ykbaly nähili bolarka? Sebäbi resmi syýasatyñ daýanjy Onjuk Musa bolmasa, Köşk nädip gününi görer? Halk prezidentiñ beýikdigini, onuñ ýeke-täkdigini, bakydygyny kimden eşider? Prezidentiñ elini ogşamagy çinowniklere kim öwreder? Ýaranjañlyk, ýaramsaklyk, kezzaplyk aşagyndan diremese, Türkmenistan döwleti gürpüldäp gaýdaýmaz-da hernä?! ... Dowamy - دوامی