Tuesday, March 06, 2007

گروهی از هنرمندان ترکمن از ترکمنستان جنوبی به کشور سؤئد می آیند

لوگوی متحرّک هنرمندان ترکمن
دیدار ما در گوتنبرگ بیست و چهارم مارس
سال نو را در جمعی نو، با هنر نو، با جمع بزرگان آغاز کنیم،ه
به دعوت انجمن فرهنگی ترکمنهای گوتنبرگ، شب شنبه 24 /م. ماه مارس بهترین هنرمندان ترکمنهای، ترکمنصحرا در گوتنبرگ سوئد هستند و برای جمع ترکمنهای اروپا برنامه ی فراموش نشدنی را تدارک دیده اند.ه
ه1 - ستار سوقی: استاد شعر ترکمنهای، ترکمنصحرا با سطرهای طلائی و با شعرهائی از زندگی صحرا در جمع شما عزیزان خواهد بود
ه2 – ارازمحمد شیرمحمدلی: استاد آواز ترکمنهای، ترکمنصحرا با صدای دلنواز و خوش آهنگ خود ما را به ترکمنصحرا و به میان شبهای عروسی ترکمنها خواهد برد
ه3 – یوسف دیبائی: فرزند موزیک ترکمن وهنرمند، هزار هنری که، با
عشق علاقه و پی گیری بی نظیر خود توانست تمامی آلات موسیقی ترکمن را درخدمت خود گیرد و در خدمت مردم ترکمن قرار دهد. امروز این استاد هنر درخدمت همه ی عزیزان در اروپا است
ه4 – جمال دیبائی: هنرمند نسل جدید، فرزندی که همه چیز را از پدر به ارمغان برده و موزیک و هنر را در دانشگاه هنر و موزیک ترکیه به هم آمیخته ، با وجود عمر جوان خود، در ارائه ی هنر سردرمیان سرکردگان هنر دارد.
همه ی این بزرگان، در یک جا، برای اولین بار در میان ترکمنهای اروپا برنامه نوروزی اجراء میکنند. باشد با حضور همه ترکمنها از سراسردنیا جمع یاران را زیباتر کنیم وسال نو را با آهنگ نو آغاز کنیم

انجمن فرهنگی ترکمنهای گوتنبرگ

No comments:

Post a Comment