Friday, May 16, 2008

Ajy Ýowşanyng həsiyetleri

Yazyjy: Abu Aly Ibn Sina.
Ajy ÿowşanyň häsiÿetleriniň biri egin-eşikleri mör-möjeklerden goramakdyr. Ol syÿanyň reňkini üÿtgetmän saklaÿar we kagyza güÿ düşürmeÿär. Ajy yöwşan ÿüzüň reňkini durlaÿar, gözüň aşagyndaky we teniň beÿleki ÿerlerindäki gök tegmilleri aÿyrÿar. Onuň sykylyp alnan suw-şiresi kellagyry döredÿär. Ýöne men muny onuň aşgazana zyÿanly bolany üçindir diÿip pikir edÿärin. Suwa gaÿnadylan ÿowşanyň bugy gulakda agyry dörände kömek edÿär. Eger-de ÿowşany soda garyp, kentlewüge goÿsaň, ol "içki angina-da" haÿyr edÿär. Ol gulaklaryň gabadyndaky çişlere we gulak agyrysynda hem-de gulakdan iriň akanda melhem bolÿar.
web çeşmesi: Gözyetim

No comments:

Post a Comment