Monday, December 01, 2008

Dr. Araz Parwiş bilen söhbetdeşlik-2- د. اراز پرویش بیلن صحبتدشلیک

Dr. Araz Parwiş bilen söhbetdeşligiň 2-nji bölegi
-Mahmut Kaşgarly kim? -"Diwan Lugati't-Türk" nähili ktap?
TS. Öňki söhbetdeşlikde Mahmut Kaşgarlynyň doglan senesi agzalmady. Şu barada bir durup geçäýsek. Üstesine-de siz alymyň ýaşaýyşy barada dürli pikirleriň ýa rowaýatlaryň bardygyny aýtdyňyz.
A.P. Bu onuň ýaşan döwri bilen baglanyşykly. Uýgur döwleti 9-njy asyryň ortalarynda çökeninden soň gurlan Garahanly döwleti 893-de Kaşgary paýtagt edinýär. 10-njy asyryň aýaklarnyda hem bu döwlet giňäp ugraýar. Satuk Bugra Hanyň döwründe Samanlylaryň baş şäheri Buharany alýar. Bir rowaýata görä Mahmut Kaşgarlynyň kakasy Huseýn Emir Tekin-de Samanlylardan türk illerini alypdyr. ... Link Dowamy - لینک دوامی

No comments:

Post a Comment