Saturday, June 19, 2010

Dünýä Türkmenleriniň durmuşyna degişli wakalara-

“Türkmen sesi” Radiosynyn bu saparky sanynda "Osman Ahun Hakda"
Dünýä Türkmenleriniň durmuşyna degişli wakalara, meselelere we täzeliklere bagyşlanylyp taýýarlanylýan ýörite gepleşik. Bu gepleşikde dünýäniň dürli ýurtlarynda we Türkmenistanda ýaşaýan türkmenleriň durmuşyna degişli maglumatlar, synlar, bu meseleler boýunça synçylaryň we bilermenleriň pikirleri we teklipleri berilýär.

Diňle: MP3 Real AudioWindows Media
Indir: MP3 Real AudioWindows Media
Web Resource: Azatlyk Radiosy

No comments:

Post a Comment