Wednesday, January 04, 2012

Türkmenistanyñ Prezidentligi üçin 8 dalaşgär ýaryşar

Türkmenistandaky saýlawlara daşary ýurtly synçylar hem gatnaşar
TRT Türkmençe websahypasynyñ habar bermegine görä; Türkmenistanyñ Prezidentligi üçin 12-nji fewralda geçiriljek saýlawlarda 8 dalaşgär ýaryşar.
Türkmenistanyñ Prezidentligi üçin 16 dalaşgär hödürlendi.
Merkezi saýlaw topary 8 adamyñ dalaşgärligini kabul etdi.
Häzirki Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hem täzeden dalaşgärlige hödürlendi.
Merkezi saýlaw toparyna gelip dalaşgärlik sertifikadyny alan türkmen lideri Berdimuhamedow ýolbaşçylardan saýlawlar üçin görülýän taýarlyklar hakynda maglumat aldy.
Berdimuhamedow saýlawlaryñ aç-açan we demokratik kadalar çäginde geçiriljekdigini nygtady.
Dalaşgärleriñ arasynda iki ministr bilen buýrokratlar hem bar.
Türkmen saýlawçylar daşary ýurtlarda Stambul bilen birlikde 29 şäherde ses berip biler.
Türkmenistandaky saýlawlara daşary ýurtly synçylar hem gatnaşar. 
TRTTURKMENCE

No comments:

Post a Comment