Monday, October 14, 2013

Arash Saghar Turkmen political prisoner was free out the jail of Evin-آرش سقر زندانی سیاسی ترکمن از اوین آزاد شد

آرش سقر در کنار خانواده اش
سایت خبری فرهنگی ترکمنصحرا: روز دوشنبه ۲۲ مهر -۱۳۹۲
خبر آزادی آرش سقر  از بند مخوف ۳۵۰ اوین آزاد شد. در برخی از سایت های ایرانی خبر از مرخصی آمدن وی بود ولی در سایت‌های ترکمن‌ها از آزادی آرش  خبر داده بودند. به هر حال هر دو خبر خوب  برای مادر پیرش و همسرش که دیار خود را ترک کرده و در تهران ساکن شده و فرزند خردسالش مسرت بخش بود. آزادی او را برای خانواده‌اش و مردم ترکمن تبریک می‌گوئیم و امیدواریم یار محبوس او امید کوکبی هم بزودی آزاد شود. آرش سقر  از بند مخوف ۳۵۰ اوین آزاد شد. در برخی از سایت های ایرانی خبر از مرخصی آمدن وی بعد از ۴ سال بود. اما سایت‌های ترکمن‌ها از آزادی آرش خبر داده ‌اند. به هر حال هر دو خبر برای مادر پیرش و همسرش که دیار خود را ترک کرده و در تهران ساکن شده و فرزند خردسالش بسیار مسرت بخش بود. جرم او ثابت نشده ولی همه آگاهند که وی سرفرود نیاورد و تن به آنچه خواستند نداد. در سایت‌های ایرانی هیچوقت نامش بر سر زبان‌ها نیفتاد و همه چیز در سکوت سپری شد.
آرش، دانش آموختهٔ رشتهٔ مشاوره در مقطع کارشناسی از دانشگاه آزاد، پیش از بازداشت از کارمندان تامین اجتماعی بود. وی از اول آذر ماه هشتاد و هشت بدون حق مرخصی و دسترسی به تلفن و ملاقات حضوری در زندان بسر می برد.
این فعال سیاسی ترکمن اهل شهرستان آق قلاست و در ابتدای دستگیری بدون هیچ مدرکی به جاسوسی برای ترکمنستان متهم و بعد از آن تبرئه و از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به ۸ سال حبس تعزیزی و محرومیت ۵ ساله از همه فعالیت های مطبوعاتی و سیاسی محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال کاهش داده شد. او در طی سالهای حبس خود بدلیل حساسیت خاص وزارت اطلاعات بر روی او از کلیه حقوق یک زندانی سیاسی محروم بوده است. اتهام او نیز مانند بسیاری از زندانیان سیاسی اجتماع و تبانی علیه نظام عنوان شده است.
آزادی او را برای خانواده‌اش و مردم ترکمن تبریک می‌گوئیم و امیدواریم یار محبوس او امید کوکبی هم بزودی آزاد شود.

No comments:

Post a Comment