Friday, June 06, 2014

چالش تشکلهای ملیتی و غیرملیتی ایرانیان دربرنامه " چالش" تلویزیون تیشک

تلویزیون تیشک
ایل گویجی: سمینار کنگره ملیتهای ایران فدرال که بتاریخ 17م و18م ماه مه 2014 دراستکهلم برگزار گردید، با بایکوت و تحریم بسیاری از تشکل ها وشخصیت های غیر ملیتی روبرو گردید. بطوریکه بسیاری از آنها با وجود دعوت شدن بطور صریح و غیره از شرکت درسمینار و دیالوگ با نیروهای ملیتهای تحت ستم چندگانه ومحروم از حقوق ایران ولی بپا خاسته برای رفع تبعیض وکسب برابر حقوقی خودداری کردند.
حال برنامه"چالش" تیشک تی وی طی مصاحبه با چند فعال سیاسی منتقد و بیطرف ازیکطرف و ازطرف دیگربا چند فعال کرد، آذربایجانی فعال درکنگره ویا خارج از آن به بررسی علل عدم حضور گسترده اشخاص و تشکلهای غیرملیتی پرداحته است.
 لازم به یاد آوری است که گرداننده و مجری برنامه  "چالش" تیشک تی وی با منتقد ینی مصاحبه نموده که با وجود عدم حضور درسمینار کنگره مدعی اعتقاد به دیالوگ( گفتگو) درمیان نیروهای ملیتی وغیرملیتی هستند. به عبارت دیگر مجری برنامه  "چالش" تیشک تی وی از طریق مصاحبه با آنها تلاش نموده هم عیب گیری های مخالفین و منتقدین و نیز پاسخ فعالین کنگره ملیتهای ایران فدرال به آنها مطرح شده بینندگان به قضاوت به نشینند.
ولی متاسفانه این تلاش خیرخواهانه ایشان با عکس العمل های تند و اکثرا توأم با تهمت و توهین طرف داران نیروهای مرکز گرا روبرو شده است. برای کسب اطلاع می توان کامنت های نوشته شده درسایت ایران گلوبال.اینفو را مطالعه نمود.
یوسف کـُر ، 5/6/2914 – 15/3/1393
 در زیر لینک برنامه چالش تلویزیون تیشک در یوتیوب ، سایت ایران گلوبال.اینفو و فیسبوک
موضوع: بررسی عدم حضور نیروهای مرکزگرا درسمینار استکهلم، انشقاق دراپوزیسیون ایران؟!   
مهمانان برنامه: 
- بهزاد کریمی (سازمان فدائیان خلق - اکثریت)
- علیرضا اردبیلی (فعال سیاسی آذربایجانی)
- بختیار علیار (نماینده کومله درکنگره ملیت های ایران فدرال)
- مهرداد درویش پور (منتقد کنگره ملیت های ایران فدرال وجامعه شناس)
- جهانبخش خوشهیکل (مسئول دبیرخانه کنگره ملیت های ایران فدرال)
----------------------------- 
ضمیمه: آدرس سایت کنگره ملیتهای ایران فدرال http://www.iranfederal.org/fa/ 

No comments:

Post a Comment