Friday, July 04, 2014

رویکرد ما به مدیریت و اعضای انجمن فرهنگی ترکمن در آلمان

هنرمندان شرکت کننده در مراسم
تورکمنلیک: انجمن سالهاست که به جمع ترکمنها با برگزاری مراسم و اعیاد ملی سرور و شادی میبخشد . انجمن با تمامی افت و خیزها بدون حمایت دولتی با تکیه بر حق عضویت و کمک مالی اعضا و هواداران ، کاروان فرهنگی ترکمن را در اروپا نزدیک به بیست سال است در حرکت به جلو نگه میدارد و با نو آوریها فصل نوینی در تاریخ فعالیت فرهنگی ترکمن در آلمان می گشاید.
تلاش انجمن برای معرفی فرهنگ ترکمن از طرق مختلف از آنجمله حفظ ارتباط با هنرمندان ترکمنستان از اقدامات تاریخی محسوب میشود. امسال نیز به یمن اقدامات شما ، گروه هنری ترکمنستان به مناسبت هفته شاعر ملی ترکمن مختومقلی فراغی در شهر کلن آلمان برنامه اجرا کرد و موجبات شادی چشمگیر حضار را فراهم آورد.. در این جشن که ملیتهای مختلف ترک آذربایجان ، کرد و فارس و آلمانی نیز حضور داشتند با تعجب و حیرت فراوان هنرمندان ترکمن را تشویق میکردند. آدمی از نگاههای آنان میتوانست حدس بزند که آنان انتظار نداشتند که ترکمنها اینچنین هنر نمایی بکنند.

اما این جشن حامل یک کمبود بزرگ بود و آن عدم حضور رسمی انچمن فرهنگی ترکمن همراه هنرمندان ترکمنستانی میباشد.. عدم حضور در گردانندگی و مدیریت مشترک برنامه ، عدم اجرای آوازهای ترکمنی با صدای با ابهت و زیبای سوخان و نوازندگی الیاس ، نوازش دوتار توسط تیمور و عدم قرایت شعر توسط شاعر ابراهیم و طنز توسط ایوب و …. از کمبودهای اصلی این برنامه بود. به بیانی دیگر یا مدیریت انجمن فرهنگی برای رعایت حقوق اقلیت ، نظر و رای اکثریت را زیر پا گذاشت ویا اینکه تابع نظریه عده ای گردید که خود را ایرانیان تورکمن میدانستند. گویا مخالفین برگزاری مشترک جشن مختومقلی با گروه هنری ترکمنستان در آلمان از قبل میدانستند که در ترکمنصحرا نیز  چشن مشترکی نخواهد بود ، و میهمانان ترکمنستانی هنوز نرسیده به ترکمنصحرا عودت داده خواهند شد. این دوستان اقلیت در انجمن آلمان باید توجه داشته باشند که آنچه در ترکمنصحرا شکل میگیرد تنها بر وفق مراد و منفعت حاکمیت اسلامی ایران تصمیم گرفته می شود و موضع شما در آلمان آبی بود که بر آسیاب جمهوری اسلامی ریخته شد . ما امیدواریم که دوستانی که درانجمن رای اکثریت دارند ، تسلیم برخی هوچیگریها و اتهامات بی اساس رسانه ای( که لزوم برخورد قانونی در آینده را میطلبد) نشوند و مدیریت انجمن ضمن حفظ استقلال و پایبندی به اصول اساسنامه ، رای اکثریت را به اجرا بگذارند . ما امیدواریم که در آینده اقلیت به رای اکثریت ارج و احترام بگذارد و از ایجاد موانع و مضمون سیاسی بخشیدن به اقدامات انجمن دوری جویند . اعضای انجمن همه با هم تعهد کرد ه اند که انجمن فرهنگی ترکمن را تابع مواضع سیاسی گروهی و یا شخصی ننمایند.اعضای انجمن تصویب کرد ه اند که روابط فرهنگی خود رابا کشور ترکمنستان به عنوان مرکز حفظ و رشد زبان و فرهنگ ترکمن حفظ کنند. و صرف نظر از کیفیت آن ، سالهاست که این رابطه حفظ شده و از پنهانکاری روی به شفافیت و علنیت دارد. ما انتظار داریم که ضمن حفظ شفافیت در آینده ازاشتباه امسال دوری جسته و جشنهای ملی خود را در آینده به همراه  هم ملیتیهای ترکمنستانی مشترکا برگزار کنیم.
با آرزوی موفقیت بیش از پیش
هواداران انجمن فرهنگی تورکمن – آلمان ، کلن

No comments:

Post a Comment