Tuesday, July 22, 2014

Türkmen Kultur Ojagy - تورکمن کولتور اوجاغی

Türkmen actorlar
"Göwni açygyň ýoly açyk!
“کؤنگلی آچئغئنگ٬ یولی آچئق
Hormatly ildeşler!
Biz bu tomusda hem gujak açyp duran bol bereketli tebigatyň goýnuna dolup, onuň tükeniksiz gözellik we hezilligini paýlaşyp, öz çişli-kebaply duşuşygymyzy uly we gojaman Rheinyň ýanynda geçirýäris.
Siz hem gelip goşulsaňyz, üýşmeleňimiz birkemsiz bolar!
Çişlik we çöregi her kim özi bilen getirýär. Içiljekleri, kömür we Ojaklary Türkmen Kultur Ojagymyz üpjün eder!
Duşuşyk:
Ýeri: Rheinpark Köln, 50679 Köln (Ýakyn ýerler: Zoobrücke- Auenweg – Claudiustherme)
Zamany: Ýekşenbe, 03.08.2014, sagat 12:00 – 18:00
Hormat bilen:
Türkmen Kultur Ojagy
Müdiriýet topary
****

No comments:

Post a Comment