Sunday, September 28, 2014

Şowhunly Gurban baýramy bilen

Kümüşdepede Gurbanlyk
Türkmen Kultur Ojagy

Gadyrdan ildeşler!
halkymyzyň uludan uly, owadan we şowhunly tutýan Gurban baýramyny biz hem Köln şäherinde şowly we şadyýan geçirmäge taýýarlyk görüp;
Sizi ähli maşgalaňyz bilen bu şatlygy paýlaşmaga çagyrýarys.
Sanymyz näçe köp bolsa, dabarada şonça-da ruhumyz göteriler, galkynar!

Duşuşyk:
Ýeri: Allerweltshaus, Körner Str. 77, 50823 Köln
Zamany: Ýekşenbe, 12.10.2014, - 11:00- 15:00
Hormat bilen: Türkmen Kultur Ojagy- e. V. - Köln, 17.09.2014 ...

No comments:

Post a Comment