Saturday, October 01, 2016

Dostum we klasdaşym Abdylla Ýomudynyn dünýäden gitmegine gynanç bildirýäris!Bu ölmek, direlmek galypdyr öňden, 
Peder bize miras goýmuş bu derdi.
***
Örän gynanç bilen Klasdaşym hem gadyrdan dostum Abdylla ÝOMUDY- nyň dünýäden gitmegine gynanç bildirip, galanlaryna sabyr-kuwat diläp, merhumyň ýatan ýeri ýagty we ýady hemişelik hemra bolsyn!
Hojanepes Webneşir

No comments:

Post a Comment