Saturday, July 19, 2008

Mertligiñ ölçegi – Alyñ ala meýdanydyr!

2008-07-12
Ak Welsapar - yazyjy
Gulgeldi Annanyýazowyñ Türkmenistana nämüçin gidenligini anyk bilýän ýok. Munuñ sebäbini, belki, Gulgeldiniñ özi-de anyk bilýän däldir. Ýöne ol Türkmenistansyz ýaşap biljek däldi, her demde watany küýseýärdi. ...Dowamy - دوامی