Monday, May 21, 2007

Orsyet Türkmenistan gatnaşyklary


ترکمنستان و اُورسیت غاتناشئقلاری حقئندا ترکمن پرس ماتریالی - کانادا - تورنتو
Baglanşykly Habarlar
yazan TurkmenPress yazylan wagty May 11,2007
yazan TurkmenPress yazylan wagty Apr 23,2007
yazan TurkmenPress yazylan wagty May 12,2007
yazan TurkmenPress yazylan wagty May 11,2007
yazan TurkmenPress yazylan wagty May 09,2007
Orsýet bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklar indi diňe taraplary gyzyklandyranok। Esasan hem energetika babatyndaky gatnaşykalary sebäpli beýleki döwletler, döwlet toparlary-da , şugünki günde bu gatnaşyklar bilen islese-de islemese-de gyzyklanmaga, yzgyderli syn etmäge, gerek wagtam täsirinde galmaga mejburdyrlar.Muňa Orsýet bilen Türkmenistan gatnaşyklaryny mysal görkezip bolar. Mälim bolşy ýaly, Orsýet Türkmenistandan arzan baha ummasyz mukdarda tebigy gaz alýar, bu gazyň belli bir mukdaryny özi ulanýar, başga bir bölüminem Ors tebigy gazy diýip beýleki döwletlere satýar.
dowamyny Şu yerde okap bilersiniz!Website çeşmesi =>Türkmenpress -ترکمن پرس Toronto - Canada -TÜRKMENS

No comments:

Post a Comment