Sunday, December 23, 2007

Gurbanlyk goşgysy - - - قــوربــانــلـئـق غـوشـغـئـسـی

GURBANLYK

Hiññildik, Bat aldyk!
Ertir tursak – Gurbanlyk!

Her gapyda Ýanar ot.
Hiññildikler Alar bat.

Daga bar sen, Ýa guma,
Her gapyda Dograma!

Myhman geler Ýat bolup,
Gaýdyp gider Şat bolup.

Ojaklarda Ot-uçgun.
Ýüreklerde Şat göçgün.

Gyzlar ýaýar Ýag, ýanlyk,
Üç gün bolar Gurbanlyk.
Düzen: Ak Welsaparow

No comments:

Post a Comment