Saturday, February 14, 2009

Turk dunyasinin edebiyaty - تورك دونيأسينينگ ادبيّاتي

Değerli edebiyat araştırmacısı Mehmet Nuri YARDIM'ın ROMANCILAR KONUŞUYOR adlı eserinin genişletilmiş baskısında Cergiz DAĞCI'ya da geniş yer vermiştir.. Bu eseri hakkındaki söyleşiden kısa alıntı aşağıdadır. Tamamını bU linkten okuyabilirsiniz. Cengiz Dağcı hakkında haber ve yazılarıda bulunan sayın Mehmet Nuri Yardım'ı kutluyorum.
Zafer Karatay
Emel Kırım Vakfı Başkanı
Edebiyatçı yazar Mehmet Nuri Yardım'ın Romancılar Konuşuyor isimli kitabının genişletilmiş yeni baskısı Nesil Yayınları ( 0 212 5513225) arasında yapıldı. 50 romancının ve roman üzerine uzmanlaşan bir akademisyenin yer aldığı kitapta, yaşayan romancılarla yapılan konuşmalar ile Türk edebiyatında tanınmış bazı romancılar hakkında uzmanları veya yakınları ile gerçekleştirilen röportajlar bulunuyor.


Yardım ile kitap çerçevesinde ve romancıların dünyası üzerine kısa bir yolculuk yaptık.* Romancılar Konuşuyor, sizin 28 yıllık çalışmanızın eseri. Bu kitabın özelliklerinden kısaca bahseder misiniz?Biliyorsunuz bu kitabın ilk baskısı 2000 yılında Kaknüs Yayınları tarafından yapılmıştı. O zamandan bugüne başka romancılarla da konuştum. Yeni baskısı yapılırken onları da eklemek istedim. kitapta romancıların fotoğrafları ve biyografilerinin yanı sıra roman ve sanat anlayışlarına dair görüşleri ile etkisinde kaldıkları edebiyatçılar anlatılıyor.
* kitapta kaç romancıyla yapılmış görüşme yer alıyor?
Toplam 50 romancı yer alıyor. kitapta Ahmet Midhat Efendi, Mehmet Rauf, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Safiye Erol, Kemal Tahir, Cengiz Dağcı, Abbas Sayar ve Yılmaz Boyunağa hakkında uzmanları, dostları ve yakınları ile yaptığım görüşmeler var. Ayrıca benim bizzat Sâmiha Ayverdi, Münevver Ayaşlı, Tarık Buğra, Cengiz Aytmatov, Faik Baysal, Necati Cumalı, Muzaffer Buyrukçu, Hekimoğlu İsmail, Tahir Kutsi Makal, Afet Ilgaz, Emine Işınsu, Mehmed Niyazi, Sevinç Çokum, Sabahat Emir, Yavuz Bahadıroğlu, Mustafa Miyasoğlu, Selim İleri, Durali Yılmaz, Hasan Kayıhan ve Muhterem Yüceyılmaz ile gerçekleştirdiğ im konuşmalar da bulunuyor. 432 sayfalık kitabın sonuna 'Roman Üzerine Kaynakça' ile kitabın ilk baskısı hakkında yazılanlardan bir seçme ilâve etmeyi uygun buldum.** Romancıları çok önemsiyorsunuz. Onlarla sık sık görüşüyor, fikirlerini alıyorsunuz, niçin?
Çünkü romancılar bana göre sadece birer sanatçı değil, aynı zamanda önemli Aydınlardır. His ve düşünce adamlarıdır. Toplumun nabzını tutan, cemiyet meselelerinde Hastalıkları tespit edip sonra bunlara çâreler üreten, çözümler gösteren öncülerdir, kılavuzlardır. Dolayısıyla çağının tanıklarıdır romancılar. Önemsenmez mi? Her insan ayrı bir değerdir muhakkak. Ama romancılar insanları için kafa patlatan münevverlerdir. Dolayısıyla onların hassasiyetleri, fikirleri, hayalleri, idealleri çok mühim. Şöyle bir geçmişe dönüp baktığınızda bu sözüme hak verirsiniz. Hatırlayalım: Ahmet Midhat Efendi, Halit Ziya Uşaklıgil, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Kemal Tahir, Tarık Buğra, Oğuz Atay... Her biri büyük sanatkâr ama aynı zamanda mütefekkir... Düşünen, soran, sorgulayan Aydınlar. Problemleri tespit eden, tahlil eden, teşhis eden ve tedavi etmeye çalışan münevverler.. . Doğru veya yanlış, katılalım veya katılmayalım ama her romancının içi toplumun meseleleri karşısında yüreği sızlamalı, kafası zonklamalı, içi yanmalı, gönlü arınmalı, hem kendi insanının hem de yeryüzündeki bütün insanlarının acısına merhem, derdine devâ olmalı. Zaten iyi romancılar da böyledir. Yakınlarda kaybettiğimiz Cengiz Aytmatov'u düşünelim. Stalin zulmünü anlattı romanlarında. İnsanlarının çektiği acıları tasvir etti. Yaşayan bir başka büyük romancımız Cengiz Dağcı, Kırım Türklerine uygulanan işkenceleri dile getirdi.

No comments:

Post a Comment