Saturday, October 17, 2009

Türkmen suratkeşleri tarapyndan Amasýa bilen baglanşykly sergi açyldy3 sany türkmen suratkeşi 7500 ýyllyk taryha eýe bolan Amasýanyń taryhy we tebigy gözelliklerini galamlary bilen beýan etdi
************
Web resource: TRT-Turkmen
--------------
Türkmen suratkeşleri tarapyndan şazadalar şäheri Amasýa bilen baglanşykly sergi açyldy.
Paýtagt Aşgabatdaky “Türkmen suratkeşleriniń galamyndan Amasýa” mowzukly sergi Türkiýäniń Aşgabatdaky adatdan daşary doly ygtyýarly baş ilçisi Awni Byçaklynyń çykyşy bilen açyldy.
3 sany türkmen suratkeşi 7500 ýyllyk taryha eýe bolan Amasýanyń taryhy we tebigy gözelliklerini galamlary bilen beýan etdi.
Suratkeşleriń çeken suratlary sergä gelenlerde uly gyzyklanma döretdi.
Türkmen senetkärleriniń we sungady söýüjileriniń göwnünden turan 60 portretden ybrat bolan sergi oktýabr aýynyń 28-i bilen 31-i arasynda Amasýada açylar.

No comments:

Post a Comment