Sunday, March 13, 2011

Bahreýnde häkimiýetiň ýykylmagy nygtaldy - بحرین ده حأکمیّتینگ یئقئلماغی نئغتالیار

Eýran Türkmenistanynyň Gürgen Radiosynyň habar bermegine görä: “Bahreýnde häkimiýetiň ýykylmagy nygtaldy.
:şübhesiz , Bahreýniň syýasy düzgüni , ilatyň hereketleri we protestleri netijesinde ýykylar diýip Bahreýniň Wefak jemgyýeti geňeşiniň başlygy Jemil Kazem aýtdy.
Ol sözlerine goşup "soňky günlerde Bahreýn režiminiň bahreýnli bolmadyk galtamanlara tabynlyk berilip olary ilat arasynda agzalalyk döretmek ugurda ullanandygyna şaýat bolduk"diýip Jemil Kazem belläp geçdi.
Bahreýnde ilatyň aýaga galyp başlanyndan bäri , birnäçe adam ölüp ýüzlerçe adam hem ýaraly bolandyr.”.
Habar çeşmesi: Eýran Türkmen Radio

No comments:

Post a Comment