Tuesday, March 29, 2011

Hat okan – hat biler, hat bilen soň – hak biler - خط اوقان- خط بیلر- خط بیلن سونگ، حقّ بیلر

21-nji fewral Halkara Ene dil günine bagyşlanyp hormatly ildeşlerime Türkmen dilining harplyk kitabyny hödürleýärin. TURKMEN KULTUR
H A R P L Y K
Türkmen dilini öwrenmek maksady bilen 1-nji klass okuçylar üçin ýörite taýýarlanan kitab , eziz ildeshlerime yazyp-okamak üçin ýardymly bolmagyny arzuw edýärin. Bu Kitap 1997-nji ýylda synag okuw kitaby hökmünde çap bolupdyr. Okuçular internet sahypasynda kitaby achmak zerarly köp garaşmaz ýaly ,10-dan köpräk bölümlere parçalap sahypada ýerleşdirildi.


No comments:

Post a Comment