Thursday, May 15, 2014

روز تصویب نهائی نام شهر بندرترکمن دراوّلَین هیأت دولت بعداز سقوط شاه در ایران

بندرترکمن
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان و دانش آموختگان ترکمن ایران به نقل از وب سایت شهرداری بندرترکمن، براساس مصوبه شورای اسلامی شهر بندر ترکمن روز 12شهریور به دلیل تغییر نام شهر در سال 1358از بندر شاه به بندر ترکمن بنام روز بندر ترکمن نامگذاری شد.

جهت مشاهده سند کلیک کنید!


تصویر کوچک شده
وب سایت شهرداری بندرترکمن

No comments:

Post a Comment