Monday, July 11, 2016

Çin coğrafyasında antik Hun Türk tamgaları

Türk Bilimi
TÜRK BIILIMI:
Yeni bulunan tarihi bulgular günümüz Çin coğrafyasının antik döneminin Hun Türkleri coğrafyası olduğunu kanıtlamıştır.
Similar signs appear on Chinese, Harappan, South Indian Megalithic, Libyan and Cretan pottery (see figure 1). These signs were invented by the Proto-Saharans for purposes of communication. These pottery signs agree with the so-called linear Egyptian signs mentioned by Petrie (1921, p.83). They frequently appear on Egyptian pottery.

Tamgalar Şekilleri:

***********
ANTİK ÇİN HUN TÜRKLERİ

******************
ANTİK ÇİN HUN TÜRKLERİ.
.
RESİMLER;  http://www.thefullwiki.org/Turkic_peoples
ANTİK ÇİN HUN TÜRKLERİ..

Ayni dönemin farklı coğrafyalardaki yazıları, AfroAsiyatik coğrafyası antik bağları.
https://www.tartessos.info/bereber/escritura_protosahariana.htm
Similar signs appear on Chinese, Harappan, South Indian Megalithic, Libyan and Cretan pottery (see figure 1). These signs were invented by the Proto-Saharans for purposes of communication. These pottery signs agree with the so-called linear Egyptian signs mentioned by Petrie (1921, p.83). They frequently appear on Egyptian pottery .
http://bafsudralam.blogspot.com.tr/2008/08/thinite-writing.html

AVRUPA HUNLARI-hun t hunok

RESİMLER; http://www.hunok.hu/erdarv/erdarv05.html
ORHUN

Orhun alfabesi
Günümüz Doğu Asya Çin coğrafyası antik dönemi Hun Türklerinin yaşadığı coğrafyadır.
Antik dönemin Hun Türk tamgaları ipek yolu ile taşınan birçok  batı coğrafyasında da görülmektedir, ticaret kültürü sadece ticari malları taşımaz, ihtiyaç gereği dil ve yazı kültürünü de taşıyarak kültür ortaklığı oluşturur.
Batı coğrafyası kültürleri, tarihler boyu doğu akımları ile karışmıştır....

No comments:

Post a Comment