Saturday, April 24, 2010

BILDIRIŞ - اطّلاعیّه - ОБЯВЛЕНЪЯ

2010-04-23

«Türkmen Sesi» - dünýä türkmenleriniň sesi!
Taher Şir Mohammadi
Azatlyk Radiosynda «Türkmen sesi» ady bilen täze eşitdirilip başlanan programmada dünýä türkmenleriniň durmuşyna, medeniýetine we däp-dessurlaryna degişli wakalar we täzelikler barada maglumatlar beriler, şeýle-de bilermenleriň çykyşlarydyr pikirleri-de beýan ediler. Muňa nähili zerurlyklar bar?

No comments:

Post a Comment