Wednesday, July 16, 2008

Turkmen etnologysyndan bir makala - تورکمن اتنولوگیسئندان بیر مقالا

توركمن لرينگ نسيل داراغتي (شجره) ه
قاديمي آتا- بابالاريميزينگ «يدي آرقانگي بيلمك» - پارض دييپ دانا آيتغيسي بار. شو يؤرلگه دن اوغور آليپ، اولار اوز چاغالارينا گچميش آتالاري نينگ آديني اورچ اديپ ياتلاديپ ديرلار . قازاق حالق لاريندا بو دأپ هنيزه چنلي يؤرگونلي دير. دينگه بير توركي قووم لارا دأل، ايسم توركي حالق لارينگ كؤپوسينه مخصوص بولان نسيل ايزارلاماق دوزگوني توركمن لرده نسيل داراغتي، عاراپ لاردا شجره، كأبيرتوركي حالق لاردا يدي آتا، يدي آرقا، اوروس لاردا رودوسلوونيا، علمي ديلده بولسا گنه آلوگييا ديين آدلاربيلن بللي دير.گچميشيني بيلمأن، گلجه گه گؤز يتيرمك مومكين دأل.آتا- بابا لاري ميزينگ عاصيرلار بويي سوننأ لأپ بيزه يتيرن قووي دأپ لريندن، شول ساندا گچن نسيل لري ياتدا ساقلاماق و اولاري حورماتلاماق انديگيند ن يوز دؤندرسك ، بيز اوز نبره لريميزده شوگونكي و گلجه ككي نسيل لره صارپا غويماق يالي آصيللي صيپاتي تربييه لأپ بيلمه ريس، چونكي گچميش اؤزونه آياولي چمه له شيلمه گيني طالاپ اتيأر، اديلن خيانات اوچين بولسا دسسينه آر آليار. داغستانينگ مشهور شاهيري رسول غامزاتووينگ آتاسي غامزات تساداسانينگ آيلاولي آيدان عاجاييپ سؤزلريندن چن توتسانگ، «گچميشينه ساپانچا آتاني اول توپ بيلن اوريار»... .عاليم«سلطان شا آتا نيازووينگ» قيمماتلي كيتابيندا پرلشديريلن يوزلرچه تيره ، اوروغ ، بؤلوم وحالق آدلاري واولارا دگيشلي تاريخي ماغلومات لاردان بير نأچه سي سپيليپ آليندي. بيز شول ساندا تركمن لرينگ «داز»،«كم»،«كؤر»،«مشرق»،«سالاق»،«خيوالي»،«خيواچي»(هيوه چي) ، «يمرلي»،«آريق»(آرخي) ،«قيزيل»،«ايگدير»،«ايمر»(ايمري،ايمرلي)،«گؤگ» ، «آقجلي»(آقچلي)ه،«آچ»،«قارا»،«آق»،«بورقاز»(پورقاز)،«دويه جي»(دوجي) و... ه

1 comment:


 1. اوروغ- تيره لري حاقدا سچيليپ آلينان ما غلومات لاري بير- بيردن انشاا... سيزينگ ديققاتينگيزا هودورلأريس.ه
  اينه حأضيركي نوماردا«داز» اوروغ- تيره سي حاقدا بريلن ماغلوماتي اوقووچي لارا هودورله يأريس.ه

  1ه) «داز» لار

  يوموت، سالير، تكه تايپالاري نينگ دوزومينده، شيله- ده نورآتا توركمن لرينده [ساماركنت (سمرقند) ولاياتي] دازلار، يوموت لاردا «دازبادراق» ديين اروغ – تيره لر بولوپ، اولارينگ آدي اينگگأن قاديمي توركي «داز»، «تاز» ديين تايپا بيلن باغلانيشيق لي دير. باشقيرد عاليمي «ر.گ.كوزه يو» اوزبك، قيپچاق، قرقيز، قازاق، باشقيرد، نوغاي يالي انچمه توركي حالق لارينگ و تايپالارينگ دوزومينده باربولان «تاز» ، «داز» ديين اوروغ لارينگ قاديمي توركي اييامدا «سايان آلتاي» داغلاري نينگ اته گينده اولي تايپا حوكمونده يوزه چيقيپ، سونگرا دورلي توركي حالق لارينگ دوزومينه گيره نديگيني يازيار.ه
  كأبير عاليم لار «داز» سؤزي نينگ حأضيركي «كل» ماني سيندان اوغور آليپ، اوني تايپا باشي نينگ لاقامي حاساپ اديأرلر.ه

  بوپيكراينانچلي دأل، يؤنه آدينگ حاقيقي ماني سي بارادا اليميزده حأضيرليكچه باشغا توتاريق يوق.

  2ه) «كم» لر(كم،كمان،كمن،كمر،كمكي)ه

  ه«كم» (يوموت،أرساري و نوخورلي تايپا لاري نينگ دوزو مينده دوش گليأر)، «كمان» (يوموت)، «كمن» يا- دا «كمن لي» (أرساري) «كمر» (گؤكلنگ)،كمكي (يوموت)، اتنونيم لري «كم» سؤزيندن وكؤپلوگي، جمي بيلديريأن دورلي قاديمي توركي قوشولمالاردان حاصيل بولوپ دير.ه

  توركي حالق لارينگ تاريخي نينگ ايركي دؤوورلرينده «يني سئي» درياسي نينگ بويوندا ياشان توركي تايپالارا «كم» ديين اتنيك آد داقيليپ دير.ه

  بوسؤز«دريا» ديين ماني دادير ، حاتدا شول اييامدا توركي حالق لارا يني سئي ده «كم» دييپ ديرلر. شيله ليكده، «كم» ديين اتنونيم لرينگ«دريا» ياغني «دريا نينگ بويوندا ياشان لار» ديين ماني سي بار.«كم» ديين اوروغ- تيره لر سونگرا آغلابا توركي حالق لارينگ دوزومينه سينگيپ گيديپ دير.ه

  3ه) «كؤر» لر(كؤر،كؤره ك،كؤرچي) ه

  اون ساني توركمن تايپاسي نينگ(آتا،يمرلي،يوموت،نوخورلي،اولام،سالير،ه
  ساريق،چاندير،اسگي و أرساري لارينگ) دوزومينده كؤر،دأنو رايونيندا ياشايان ساليرلاردا«كؤره ك» ،ساريق و أرساري تايپالاريندا بولسا«كؤرچي» ديين تيره لر دوش گليأر.ه

  اولارينگ آدي نينگ«باطل،سوقير،گؤزسوز» ماني سينداقي «كؤر» سؤزي بيلن آصلا داخلي يوق ، چونكي اؤزوني سيلايان هيچ اوروغ- تيرأنينگ اؤزونه «كؤر» دييپ آد داقماجاغي هممه مأليم دير. كؤر آدامدان آنگسات تايپاباشي هم چيقماسا گره ك .ه
  سانالان اتيونيم لري(هيچ بولماندا، اولارينگ كؤپوسيني) عمله گيتريأن «كؤر» سؤزلري اينگگأن قاديمي دؤوورلرده تورك ومونغول ديل لرينده «تيره- تايپالار بيرله شيگي» ماني سيني آنگلاديان«قور» يا- دا «غور» سؤزلريندن عمله گليپ دير.ه
  بوسؤز «غوراما» ،«غورولتاي» ديين توركمن سؤزلرينده شو واغتا چنلي ساقلانيپ دير.ه

  باردي –گلدي ، اتنونيم لردأكي «كؤر» سؤزي تيره باشي نينگ لاقامي بولاياندا- دا، اونونگ گؤز بيلن باغلا نيشيغي يوق.ه

  ادبياتچي عاليم آخمت(احمد) بك مرادوو «گؤراوغلي» (كؤراوغلي) ، «كيمير كؤر» يالي تاريخي آتلارداقي «كؤر» سؤزوني قاديمي توركي ديل لرده «باتير» ، «غاهريمان» ماني سيني آنگلادان سؤز حاساپ لايار.ه

  ه«كؤره ك»، «كؤرچي» اتنونيم لري نينگ ايزينداقي «- اك » قوشولماسي كؤپلوگي ، «- چي» بولسا دگيشلي ليگي بيلديريأر (اتنونيميادا «-چي» و«-لي» قوشولماسي بيري- بيري نينگ يريني چالشيپ بيليأر:خيوه لي- خيوه چي ، كؤرلي - كؤرچي) .ه

  سؤزومينگ آخيريندا ، أرساري لارينگ «قيزيل كؤر» ، تكه لرينگ «آريق كؤر» ،«كؤرساغير» و «كؤرساقغال» تيره لري نينگ آديندا كؤر سؤزي نينگ دوش گليأنديگيني بللأپ گچمگچي ديريس.ه

  ه *گچيرن لردن:موسيقي دا اولانيليان «كر» سؤزي بولسا (گروه كر) توركي سؤزي بولماغي مومكين.ه

  4ه- الف) «ماشريق» لار(مشرقي لار)ه
  يوموت لارينگ قارا چوقا بؤلومي نينگ اولي اوروغ لاري نينگ بيري بولان ماشريق – لارينگ اتنيك آدي «گون دوغار» ماني سينداقي ماشريق ديين عاراپ سؤزوندن عمله گليپ دير. اتنوگراف «گ.ي.كارپوو» بو اوروغينگ 18ه- نجي عاصيردا مانگقيشلاقدا ياشان توركمن تايپا لاري نينگ گون دوغار اولكه لرينده آبدال لارينگ ، خوجالارينگ و قالميق لارينگ قاليندي لاريندان عمله گلنديگيني بلأپ دير.ه

  يؤنه ماغريپ «گون باتار» ديين عاراپ سؤزوندن عمله گلن «ماريپ»(مغربي)تيره سي نينگ آدي نينگ عاراپ يورت لاري بيلن باغلانيشيق لي ديغيني ناظارا آلساق (بوبارادا اؤنگ گوررونگ اديپ ديك) ، اوندا «ماشريق» ديين اتنونيمي هم عربستانينگ گون باتار اطراپلاريندا بولان بولماغي نينگ مومكين ديگيني ياتلاياريس.ه

  4ه- ب) «ماريپ» لار(مغربي لار)ه

  ه«آتا» و «يمرلي» تايپالاري نينگ دوزوميندأكي «ماريپ» تيره لري نينگ آدي عاراپ لارينگ «گون باتار» ماني سينداقي ماغريب (مغرب) سؤزوندن بولوپ ، آفريقالي ديين ماني ني آنگلاديار ، چونكي اورتا عاصيرلاردا دميرقازيق آفريقا داقي ماروككو(مراكش) ، آلجير(الجزاير) و تونس دوؤلت لرينه توتوشليغينا ماغريپ (مغرب) دييليپ دير.ه

  اون بيرينجي عاصيردا باشلانان سلجوق لار يؤريشي دؤورونده بو يورت لارا توركي حالق لارينگ ، شول ساندا توركمن لرينگ هم گؤچوپ بارانديغيني ناظارا آلساق ، اوندا ماغريبا (مغربه) باران و سونگرا ايزينا قايديپ گلن توپلارلارا «ماريپ» (مغرب) ديين اتنيك آدينگ داقيلماغي نينگ مومكين ليگيني آنگلاماق قين دأل. موني أرساري لرينگ دوزوميندأكي «موصور» (مصر) ديين تيره نينگ آدي هم تصديق لايار. اؤنگكي ماقالالاردا دوشونديريلن عاجام ه(عجم) ، عاراقي (عراقي) يالي اتنونيم لر- ده بو پيكرينگ دليلي بولوپ بيلر.ه

  5ه) «سالاق» ، «ساليق» لار(سلاقي لار)ه

  يوموت لارينگ «سالاق» ديين اولي اوروغي نينگ آدي اوكتيابر رايونينداقي سالاق بنت ، سالاق ياپ ، شاقادام اطراپينداقي «سالاق سنگير» ديين ير- يورت لارا هم داقيليپ دير. شيله آد داقي تيره لره آليلي لرينگ ، آخال تكه لرينگ «ساليق آدلي» تيره لربولسا بورقاز لارينگ دوزمينده – ده دوش گلين يأر.ه

  آشغابات رايونينداقي «ياسمان ساليق» اوباسي هم ياسمان و ساليق تيره لري نينگ ياشانليغي اوچين شيله آد آليپ دير. «سالاق» ، «سالاقي» ديين اتنونيم لر آذربايجان دا ، گرجستان دا ، ارمنستان دا و تركيه ده ، «ساليق» آدلي تيره لر بولسا قيرقيزلارينگ دوزومينده – ده دوش گليأر. بو ياغداي اول اتنيك توپارلارينگ جودا قاديمي ديغيندان خابار بريأر.ه

  ه «گ.ي.كارپوو» سالاق اتنونيمينه «هو نأره اوقيپ سيز ، سالقام – ساجاق ، سؤليته» دييپ ، نأدوغري دوشونديريش بريأر. حقيقاتدا ، بوآد «سال» سؤزوندن و «- ايق» يا- دا «آق» ديين قاديمي كؤپلوك ساني ، جمي بيلديريأن قوشولمادان دؤره يأر. ه

  ه «سا ل» سؤزي نينگ ماني سي بللي دأل . آذربايجان عاليمي «گ.غيب ا... يوو» اوني (سال يا- دا زال سؤزوني) قاديمي «هون» لارينگ بير تايپاسي نينگ آدي حاساپ لايار و بو اتنونيمينگ روستوو اوبلاستيندا دون درياسي نينگ چپ قوشاندي بولان «سا ل» درياسي نينگ «سالسك» شأهري نينگ ، «سال صحراسي» (سالسكايا استپ) ديين گينگ تريتور يانينگ ، آذربايجان داقي «ساليان» شأهري نينگ آتلاريندا ساقلانانديغي بلله يأر. مونونگ اوستونه آلتاي وكمروو اولكه لريندأكي «سالايير» آدلي شأهرينگ هم – ده داغينگ آدلاريني هم قوشماق مومكين. دييمك ، سالاق ، ساليق آدلي تيره لر قاديمي «هون» لار بيلن باغلانيشيق لي يوزه چيقيپ دير . شوآد بارادا ينه – ده «سالار» ، «سالير» ديين ماقالا لارا دا سر ادينگ .ه

  ه *گچيرن لردن:ايراندا – دا توركمن صحرا دا «يولما ساليان» آدلي بير اوبا بار. بو اوبانينگ آدينداقي «ساليان» سؤزي هم «سا ل» سؤزيندن عمله گليپ «سالاق» سؤزيندأكي «سا ل» سؤزي بيلن بير منگزش دير.ه

  6ه) «خيوالي» ، «خيواچي» لار (هيوه چي لر)ه

  مورچه لي ، نوخورلي ، ساقار و چوودور تايپالاري نينگ «خيوالي» ، يوموت و دويه جي تايپالاري نينگ هم «خيواچي» اوروغ- تيره لري نينگ اتنيك آدي «خيوادان چيقان ايل» ديين ماني ني آنگلاديار.ه

  اتنونيميادا بو آدلارينگ ايزينداقي «- لي» و «- چي» قوشولمالاري شول بير خيذماتي يرينه يتيريپ، بيري- بيري نينگ اوروني چاليشيپ بيليأر. گچميشده خورزم (خوارزم) اولكه سينه و داش هوووز ، كؤنه اورگنچ اطراپ لارينا توتوش ليغينا خيوا (خيوه) دييپپ آد بريپ ديرلر.ه

  7ه ) «يمرلي» لر

  داش هوووز ولاياتي نينگ له نين و ييلانلي رايونلاريندا «يمرلي» ديين توركمن تايپاسي ياشايار.ه

  آليلي ، آتا ، تكه ، و أنوولي تايپالاري نينگ ، شيله- ده نورآتا توركمن لري نينگ دوزومينده هم يمرلي ديين تيره لر دوش گليأر.ه

  يمرلي لر بخارا ولاياتيندا ، آذربايجان دا ، ايران دا وتركيه ده بار . اتنونيم «ايمرلي» گؤرنوشينده ايلكينجي گزك ابوالغازي نينگ «توركمن لرينگ شجره سي» ديين ايشينده دوش گليپ ، اول «ايميرايلي» ديين سؤزلرينگ بيري- بيرلري بيلن قوشوليشيپ ، كبشيرله نيپ گيدن گؤر نوشي دير: ايمير ايلي- يميريلي (ايميرسؤزي بارادا دگيشلي ماقالادا گوررونگ بره ريس) شو آوتور اؤرونينگ «توركمن لرينگ شجره سي» ديين ايشينده يمرلي لري «دورون» دا ياشان ايچكي سالير لارينگ آراسيندان چيقان ايل اديپ گؤركزيأر. اول شيله يازيار: «يمير ايلي (يمرلي) حالقي نينگ آصلي مونداق تورور كي مانگقشلاق دا ايچكي ساليردان بيركيشي بيرايچكي ساليرني اؤلدوريپ قاچيپ ، «دورون» دا (درون دا) اوتوران سالير ايلي نينگ ايچينه گليپ تورور تاقي آنلاردان بير قيز آليپ ، آندا واطان قيليپ ، اولتوروپ تورور. بارچا «يميريلي» حالقي اول كيشي نينگ اوغلان لاري تورور لار» . دييمك ، يمرلي لر تايپا حؤكمونده آخال دا دؤرأن ايل دير.ه

  8ه) «آريق» لار(آرخي لار)ه

  أرساري ، تكه ، يوموت ، سالير ،چوودور تايپالاري نينگ دوزومينده آريق ، آريق لار ديين اوروغ لار وتيره لر بار.ه

  أرساري لارداقي «آريق باتير» اوروغي نينگ و«آريق بركه لي» ديين تيرأنينگ ، تكه لردأكي آريق قاراجا ، آريق كؤر ، آريق پرران ديين تيره لرينگ آدلاريندا- دا «آريق» سؤزونه دوش گليأريس. آريق ديين اوروغ – تيره لرينگ ياشايان (يا- دا ياشان ) اوبالارينا ، ايه ليك اده ن ياپ لارينا ، قالالارينا دا اولارينگ اتنيك آدلاري داقيليپ دير.ه

  مثال اوچين : آريغ اوبا ، آريغينگ جاري (مورغاپ رايونيندا) ، آريق (چارشانگگي (قاراقوم) ، آريق باتير (كركي) ، آريق كؤر (وكيل بازار) ، آريق كؤر حاشيرديق (ماري) ، آريق لار(توركمن قالا) ، آريق پررنگ (ماري ، مورغاپ) و شونگا منگزه ش. توركمن ديلي نينگ آغلابا گپله شيك و شيوه لرينده «آرريق» سؤزونگ «آريق» گؤرنوشينده (بير« ر» بيلن) آيديلشيندان اوغور آليپ ، بو اتنونيم لري كؤپلنچ «آرريق ، حورتانگ آدام لا يا- دا «آرريق آدامينگ ايلي» دييپ دوشوندير يأرلر. سوويت حأكيميتي نينگ ايلكينجي – ييلاريندا توركمن تيره – تايپا آدلاريني اورچ اديپ اؤوره نن وكؤپ سانلي عملي ايشلري چاپ اتديرن «گ.ي.كارپوو» هم «آريق» ديين اتنيك آدي «آرريق» ، حور» دييپ ترجيمه اديأر. يؤنه بيله دوشونديريش لرينگ حاقيقاتا لاييق گلمه يأنديگيني بلله مه لي ديريس.آريق ديين توركي اتنونيم اينگگأن قاديمي بولوپ ، اول سلجوق لار حركيتندن(اونبيرنجي عاصيردان) خاص اؤنگ ، انچمه توركي حالق لارينگ آلتاي مونغوليا و قيرقيزستان اطراپ لاريندا بيله ليكده يا – دا قونگشي ليقدا ياشان ايياميندا يوزه چيقار.ه

  موني اويغورلارينگ ، قيرقيزلارينگ ، قارا قالپاق لارينگ وبيله كي توركي حالق لارينگ دوزومينده «آريق» ديين اوروغ – تيره آدي نينگ دوش گليأنديگي بيلن دليل لنديرمك مومكين . قاديمي توركي دؤو ورده «آريق» آيراتين تايپا يا – دا تايپالار بيرله شيگي بولوپ ، دورلي سبأپ لره گؤرأ ، اونونگ داغان وانچمه توركي حالق لارينگ آراسينا سينگيپ گيدن بولماغي مومكين دير . شول آغزاليان اييامدا توركي حالق لار«آريق» سؤزوني «آراسسا» ، «صاپ» ، «پأكيزه» يالي ماني لاردا اولانيپ ديرلار.ه

  اورخون – يني سئي يازوو يأديگأرليك لرينده (8-6 عاصيرلار) ، محمود كاشغري نينگ «توركي سؤزلرينگ ديواني» ديين سؤز لوگينده (11 عاصير) بوسؤز خوت شول ماني دا دوش گليأر .ه

  حأضيركي توركمن ديلينده «آريق» سؤزي نينگ «آر» بؤله گي «آريق» (چاغانينگ آرليغي) ، «آرتماق» ، «آرچماق» (ياغني «آراسسالاماق») سؤزلرينده ساقلانيپ گليپ دير.ه

  استوروپول توركمن لري «آراسسا» ، پأكيزه ، اووادان » ماني لاريندا «آروو» سؤزوني اولانيار لار.ه

  دييمك ، «آريق» ديين اتنونيم ايلكي دؤرأن دؤورونده «آراسسا تايپا بيكه لي تايپالار بيلن قاتيشماديق ايل» ، «ايگ» يالي ماني لاري آنگلا ديپ دير. بيله كي تايپا – تيره لر و حالق لار بيلن قاتيشماديق ايل ، حالق يا – دا تايپا يوقدور. شيله – ده بولسا ، اينگگأن ايركي دؤوورلردن خوت سونگقي عاصيرلارا چنلي كأبير تايپا – تيره لر اؤزلرينه «آراسسا» ، «ايگ» ماني سينداقي آدلاري داقيپ ديرلار.ه

  موني «ايگدير» (ياغني «ايگ ايل») ديين قاديمي تايپانينگ ، گوكلنگ لرينگ «قاريشماز» ، يوموت لارينگ «تويس يولما» (ياغني حاقيقي ، آراسسا يولما » ، قارا داشلي لارينگ «پأكيزه» ديين تيره لري نينگ آدلاري هم تصديق لايار.ه

  9ه)«ايگدير» لار

  اورتا عاصيرلاردا اولي تايپا لارينگ بيري بولان ايگديرلري محمود كاشغري 24 توركمن تايپاسي نينگ آراسيندا 14- نجي ، رشيدالدين بيلن ابوالغازي 21- نجي ، سالار بابا بولسا 15- نجي اورون دا قوييار.ه

  رشيدالدين و ابوالغازي اوني اوغوز خانينگ دنگيز ديين اوغلوندان بولان ايلكينجي چاغا حاساپلاسا ، سالار بابا ايگديري اوغوزخانينگ گؤك خان ديين اوغلوندان بولان اوچونجي نبره و اوندان أونن تايپا چچاقلايار . كاشغري دان بيله كي عاليم لار ايگدير/اييگدير اتنونيميني اگديرديين توركي سؤزبيلن باغلانيشديريپ ، اونونگ ماني سيني «اولي» ، «اولوغ» (ابوالغازي) ، «ايليك ، اولوليق وباهاديرليق» (يازيجي - اوغلي) ، «ياغشي اومول» (سالاربابا) دييپ دوشوندير يأرلر(آصليندا «يگ» و‌«اي») سؤزلري بير كؤكدن عمله گليپ دير. قاديم اييأم لرده ايگديرلر اؤزباشداق تايپا بولسالار – دا ، اولارينگ اولي بؤله گي 11- نجي عاصيرداقي سلجوق لار حركتي دؤورونده ايرانا ، آذربايجانا و توركيأ (تركيه) گؤچوپ ديرلر.ه

  مانگقيشلاقدا قالان ايگديرلرينگ هم اولي توپاري 17- 18 عاصيرلاردا استاوروپول اولكه سينه هم – ده آستاراخان اوبلاستينا گيديپ دير. اولارينگ قالان بؤله گي سونگرا چوو دورلار غوشوليپ ، شو تايپانينگ بأش بؤلومي نينگ بيريني عمله گيتيريپ ديرلر . حأضيركي دؤوور عاليم لاري : آ.ن.كونونوو ، اتنوگراف گ.ي.كارپوو و توركمن ديلچيسي ح.آ.ماشاكوو داغي ايكديگر سؤزوني ايكأ بؤلوپ ، بيرنجي ايگ سؤزوني «اييگ» ، ياغني بيله كي تايپالار بيلن قانيشماديق ماني سينداقي سؤز «- دير» غوشولماسيني هم كم ايشليك آففيكسي حاساپ اديأرلر. يؤنه بيله دوشونديريشه علمي تايدان اينانماق قين ، چونكي ، بيرينجي دن «ايگدير» ديين آدينگ چكيملي لري قيسغا «اييگ» سؤزونده بولسا اوزين آيديليار. ايكينجي دن ، سونگقي ياتلانان عاليم لارينگ كم ايشليك غوشولماسي حاساپلانيان «- دير» آففيكسي هم آصليندا «- در» بولوپ دير، مثال اوچين ، محمودبوآدي «ايگدر» ، سالاربابا بولسا «اييگدير» گؤرنوشينده يازيپ ديرلار. بوغوشولما «چوودور» (آصلي «چووولدار») ، «چاندير» (چاويندار) ، «باينيدار»(باغاندار) ديين توركمن اتنونيم لري نينگ دوزومينده دوش گليأر . «ايگ» سؤزونينگ آصيل ماني سي بارادا بيز ايكي چاقلاماني هودورله مك چي .ه

  بوسؤز «اييگ» سؤزي بيلن بير كؤكدن بولوپ ، اول«ييغين» ، «تايپا» يالي مانيلاردايوزهچيقيپ دير.ه

  اونونگ اينچه چكيملي لي «اييگ» گؤرنوشي «چيكمك» ، «چيگين» سؤزلري بيلن آصيلداش بولوپ ، بوسؤزلر هم اؤرونده شول قاديمي ماني يوقونديسيني ساقلاپ دير.ه

  آلتاي ديل لري توپارينا دگيشي بولان تونگقوس – مانچور (اوه نك) ديل لرينده «ييغنا» سؤزي خوت «ييغين» ماني سيندادير.ه

  «ايگ» سؤزي «اگ» ، «اوغ» (سرادينگ: اؤگم ، اوغوز) سؤزلري بيلن آصيلداشبولوپ، بو ياغداي دا- دا اول ايلكي «توپا» ه،«ايل»،«تايپا» ماني سيني آنگلاديپ دير.ه

  10ه-ايمير» لر (ايمري لر)ه

  اوغوز توركمن لري نينگ قاديمي تايپالاري نينگ بيري بولان ايمرلرينگ آديني اورتا عاصيرتا عاليم لاري «ايمور» ، ابوالغازي بولسا «ايمير» گؤرنوشينده ائولانيپ ديرلار. محمود كاشغري اوني 24 تايپانينگ آراسيندا 11- نجي ، رشيدالدين ، يازيجي – اوغلي و ابوالغازي 18- نجي ، سالار بابا بولسا 21 – نجي اوروندا قوييار.ه

  كاشغري دان و سالار بابادان بيله كي عاليم لار ايميري اوغوزخانينگ 5 – نجي اوغلي بولان داغ خانينگ 1 – نجي اوغلونينگ ادي چاقلايار. بوعاليم لار «ايمير» سؤزي نينگ ماني سيني شيله دوشونديريأر : ه

  رشيدالدين : «سونگ درجه ده ايي (قووي) و زنگين (گويچلي)» يازيجي اوغلي : «حت سيز ايي ، اول (بول)» ؛ سالاربابا : «لشگرليك و تاوانگأر(توانگر) بولغاي» ؛ ابوالغازي : «بايلارينگ بايي» . اتنوگراف عاليم «يو.زويه و» ايمير ديين اتنونيمينگ آنگلاديان ماني سينا دگيشلي يؤريته ماقالا يازدي .ه

  اونونگ پيكرينجه ، بو تايپانينگ آدي توتم دن عمله گليپ ، «تكه» ديين ماني ني آنگلاديار ، چونكي رشيدالدين ايمرلرينگ توتمي حؤكمونده شو حايوانينگ آديني توتيار ؛ قاليبرسه – ده ، 11-10 عاصير لاردا يازيلان خيتاي چشمه لرينده قارا قويروقلي «ايمو» (ايمير) ديين حايوانينگ آدي دوش گليأر. اول گچي يا- دا كييك بولمالي.ه

  شوزات لاري ناظارا آليپ ، «يو.زوه و» ايمير ديين آدي ايكي بؤليأر: «ايم» و «- ر» (غوشولما) ، «ايم» سؤزي ، اونونگ پيكيريچه ، حأضيركي توركمن ديليندأكي اومغا / يوغا (داغ گچي سي) و «اممك» سؤزونده ساقلانيپ ، اول «تكه»، «گچي» ديين ماني دا دير.ه

  البته ، ايميقلي علمي بارلاق لار گچير مزدن ، ايمير اتنونيمينه بريليأن بيله دوشونديريش لره اينانماق قين دير.ه

  بو سؤزينينگ آصيل كؤكوني گون لارينگ (هون لارينگ) ، بلكي – ده توركي ، مونگول ، تونگقوس – مانچو حالق لاري نينگ بيرعموموميليغي عمله گتيرن آلتاي دؤورونده ياشان حالق لارينگ ديليندن گؤزله مك دوغري بولار، چونكي ايمرلرينگ آدي قاديمي توركي اييامدا – دا دوش گليأر.ه
  مثال اوچين ، تورك عاليم ابراهيم قفس اوغلونينگ يازماغينا گؤرأ ، باريپ 745 – نجي ييلدا اؤتوكنده اؤزدؤولتي ني قوران ايغور لارا «دوقوز اوغوز»(«9تايپا») هم دييليأن اكن ، چونكي اولار9تايپادان عبارتب بولوپ دير. ه

  اونونگ 8 – نجي تايپاسي نينگ آدي خيتاي چا «خي- يه - وو» گؤرنوشينده يازيليپ ، اول توركچه اوقالاندا «آيامور» يا- دا «آيمور» گؤرنوشينه ايه بوليار . قفس اوغلو بوآدي خوت ايميرلر بيلن باغلانيش ديريار. «ايمير» يا- دا «اييمير» ديين اتنيك آدينگ «اي/ايي» بؤله گي ، بيزينگ پيكريميزچه ،«ايگدير» اتنونيمي نينگ «ايگ» سؤزي بيلن آصيلداش بولسا گره ك («ايگدير» ماقالاسينا سرادينگ) ، چونكي توركي (توركمن) ديل لرينده «گ» سسي آنگساتليق بيلن «ي» سسينه گچيپ بيليأر (اگه – اييه – ايه ، توك – توگ – توي ، چوغون – چويون و شونگا منگزه ش) .ه

  ارسال کننده : کمال قولجايي

  منبع:Tehran Türkmenleri - تهران ترکمنلری

  ReplyDelete